Unia europejska

Nasza firma w roku 2008 przystąpiła do Programu Regionalnego "Narodowa Strategia Spójności", który to sfinansował nam w dużej części budowę sortowni oraz poszerzenie bazy kontenerowej. Dzięki uzyskanej dotacji nasza firma uzyskała wzrost konkurencyjności.

Wskaźnik nowych udoskonalonych produktów wzrósł o 2 pozycje. Pierwszą jest rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa dzięki zakupowi 40 sztuk kontenerów w technologii DIN 30722, co pozwoli na wszechstronne składowanie różnych rodzajów tworzyw. Kontenery pozwalają także powiększyć liczbę kontrahentów. Drugą pozycją jest nowy system segregacji pozwalający na oddzielenie poszczególnych grup odpadów i zasobów będących przedmiotem skupu. Sortownia pozwala na identyfikację, a następnie eliminację zasobów różniących się parametrami w odniesieniu do określonych grup odbiorców i ich preferencji.